Student

In onze praktijk begeleiden we regelmatig student-verloskundigen die afkomstig zijn van één van de 4 opleidingen in Nederland.
Om er voor te zorgen dat er een goede generatie verloskundigen opgeleid wordt, lopen de studenten mee tijdens het spreekuur, tijdens een bevalling en in de kraamtijd. Hoe verder de studente is gevorderd in haar opleiding, des te meer handelingen ze onder onze supervisie zal verrichten.

In de wachtkamer zal altijd een aankondiging hangen als er een student in de praktijk stage loopt. Ook kun je hieronder al wat meer lezen over de student die er op dit moment is.

Mocht je bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van de student dan kun je dit bij ons kenbaar maken en zullen wij hier rekening mee houden.

Maike Obbink

Vierdejaars

Hallo, mijn naam is Maike, ik ben 37 jaar en ik woon samen met mijn man en onze 2 zoontjes in Veldhoven.
Op dit moment zit ik in mijn vierde (en tevens laatste) leerjaar van de opleiding verloskunde aan Hogeschool Thomas More.
ln de periode van 5 september tot en met 30 oktober loop ik stage bij “Verloskundig Centrum Amara”. Jullie kunnen mij tegenkomen tijdens de spreekuren, bij de bevalling en tijdens het kraambed.
lk hoop hier veel mooie ervaringen op te doen en mezelf verder te ontwikkelen als verloskundige.
Wanneer je meer van mij wilt weten of mijn aanwezigheid niet prettig vindt, hoor ik dat graag.
Ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten!